Workshop V voor componisten

Sturm en Klang reflecteert voortdurend over de hedendaagse muzikale creatie en organiseert in dat kader een tweejaarlijkse workshop voor jonge componisten die hun studie afronden of net aan hun loopbaan beginnen.

Die workshops worden georganiseerd in samenwerking met het Forum des Compositeurs. Ze bieden 4 componisten de mogelijkheid om een weekend lang met het ensemble Sturm und Klang samen te werken rond een werk dat voor de gelegenheid is gecomponeerd, meestal voor een grote bezetting (blaaskwintet, strijkkwintet en percussie).

De sessies zijn opgezet als praktische orkestratieworkshops en worden begeleid door een gerenommeerde componist. Het repetitiewerk is erop gericht een dialoog tot stand te brengen tussen de componisten, de muzikanten en de dirigent van het ensemble – met het idee dat er dan ruimte ontstaat om de behandelde werken nog aan te passen.

Na die korte residentie worden de stukken tijdens een publiek concert uitgevoerd en opgenomen.

Het project wil uitwisselingen onder jonge componisten stimuleren. Het biedt hen met name de kans zich aan elkaars verbeelding en muzikale kennis te spiegelen. Het biedt ook de gelegenheid om de werken onder musici te verspreiden. De deelname aan de workshop is kosteloos voor de componisten.

Deelnemers 2018 : Eliot Delafosse, Alice Hebborn, Tim Mulleman, Pieter Vandaele - coach : Benoît Mernier

Programma:

Dag 1: twee sessies van drie uur onder begeleiding van de coach en correctie/wijziging van de partituren

Dag 2: werksessie van 3 uur en presentatieconcert

meer infos op http://www.maisondelacreation.org/evenements/Workshop-des-Compositeurs

 

Workshop 2018 flyer